True Love Teste – Áo ngực thông minh tự cởi khi “yêu”

Khi bạn đang thực sự yêu, chiếc này sẽ đo nhịp tim và sau đó gửi tín hiệu “đồng ý” tới phía sau áo và nó sẽ tự mở tung trong vòng 1,24 giây.

image 1390787450 Screen%20shot%202014 01 27%20at%208.46.53%20AM True Love Teste   Áo ngực thông minh tự cởi khi yêu

Áo ngực .

Thật may mắn, chiếc áo ngực “True Love Tester” (“Kiểm tra Đích thực”) của công ty Ravijour, Nhật Bản mới chỉ là một sản phẩm ý tưởng (concept) chưa được đưa vào sản xuất. Ý tưởng đằng sau chiếc áo lót này là True Love Tester sẽ được kết nối với smartphone, và sẽ chỉ được “mở khóa” sau khi các cảm biến phát hiện được “ đích thực”.

là gì? Với nhiều người, đó là Romeo và Juliette. Với những người khác, đó đơn giản chỉ là… lon bia lạnh vào tối ngày thứ bảy.

Nhưng theo những nhà phát minh của True Love Tester, tình yêu đích thực là một loại hormone có tên gọi catecholamine. Theo họ, đây là loại hormone chỉ tiết ra khi bạn đang thực sự yêu (không được giả vờ)! Chiếc áo ngực này sẽ phát hiện ra catecholamine, đo nhịp tim và sau đó gửi tín hiệu “đồng ý” tới smartphone. Sau đó, True Love Tester sẽ tự mở tung trong vòng 1,24 giây và tình yêu đích thực có thể… tiếp tục.

Cùng Nội Dung:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>