Unfriend

Thủ thuật giúp nhận nhận được thông báo khi có người Unfriend Facebook

Unfriend Notify là một phần mở rộng (extension) cho trình duyệt Chrome và Firefox sẽ thông báo cho bạn khi có ai