mặt cười

Không thể nhịn cười khi các Smile Icon bước ra đời thật

Những biểu tượng “mặt cười” luôn làm cho cuộc nói chuyện thú vị hơn, và là cách thể hiện cảm