laptop Tecra W50

Toshiba vừa cho trình làng chiếc laptop 4K đầu tiên

Tham vọng có những chiếc laptop 4K đầu tiên nhưng Toshiba lại chậm chân hơn Lenovo với chiếc Y50 vừa