iPhone 5C

HTC tiếp bước iPhone 5C, nhưng sẽ rẻ hơn!

image-1390666707-New-colorful-HTC-Desire---leaked-photos

Đua đòi Apple, HTC cũng có điện thoại vỏ nhựa, màu sắc cũng “vui vẻ” giống iPhone 5C, nhưng mức