iOS

Apple iWatch sẽ trang bị màn hình cong từ iOS 7

Đây là một trong những bản thiết kế hoàn hảo nhất về chiếc đồng hồ thông minh đang được phát

BXH Top 11 ứng dụng Jailbreak “cần phải có” trên iOS 7

Hiện nay, các ứng dụng Jailbreak và Tweaks trên iOS 7 hầu như đã tương thích tốt để bạn có