HTC One Max

Công bố lộ trình cập nhật Android 4.4 KitKat cho thiết bị HTC

Lộ trình cập nhật Android 4.4 KitKat dành cho các thiết bị HTC vừa được tiết lộ bởi lập trình