dung lượng

Nhà sản xuất đã đánh lừa người tiêu dùng thế nào về dung lượng điện thoại?

Người ta thường nghe quảng cáo về các phiên bản điện thoại với dung lượng “tròn chằn chặn” 16GB, 32GB