cos

China OS (COS) – Đặc sản HĐH mới của người Trung Hoa

Đã xuất hiện chiếc điện thoại đầu tiên chạy hệ điều hành của chính phủ Trung Quốc. Chán copy, Trung