Chrome

Thủ thuật giúp nhận nhận được thông báo khi có người Unfriend Facebook

Unfriend Notify là một phần mở rộng (extension) cho trình duyệt Chrome và Firefox sẽ thông báo cho bạn khi có ai

Những cách phát hiện các ứng dụng rác giúp máy chạy mượt hơn

Để khởi động máy nhanh hơn, cách đơn giản nhất là tắt các ứng dụng không cần thiết trong menu